ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพุทธมณฑล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

จัดโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โอกาสนี้ ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา ได้ทำพิธีเปิดป้ายปูน “รัฐสภา”

พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้งและต้นไม้มงคล โดยมีรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการวุฒิสภา รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมฯ และบุคลากรในวงงานรัฐสภา เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: