วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.45 นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. ประมงพื้นบ้าน
2. เกษตรปลอดภัย
3. เกษตรแปลงใหญ่
4. Smart Farmer

โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับประชาชนในพื้นที่

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: