ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

นำโดย นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ นายไพโรจน์ พ่วงทอง พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร และนายถวิล เปลี่ยนศรี ร่วมมอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาแก่โรงเรียนธรรมิกวิทยา

เพื่อเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา จำนวน 331,300 บาท โดยมี นายแสวง เอี่ยมองค์ ประธานกรรมการ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี และนายประสม เนาวบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

โอกาสนี้ นักเรียนจากโรงเรียนธรรมิกวิทยา ได้กล่าวขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้มอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาในครั้งนี้ และขับร้องบทเพลงเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ พร้อมทั้งสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: