ร้อยเอ็ด… นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ประธานร่วมทำบุญผ้าป่า”สามัคคี” “สร้างรั้ว” “สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย”

ร้อยเอ็ด… นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ประธานร่วมทำบุญผ้าป่า”สามัคคี” “สร้างรั้ว” “สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย”

ร้อยเอ็ด… นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ประธานร่วมทำบุญผ้าป่า”สามัคคี” “สร้างรั้ว” “สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย” ||

วันนี้(24ก.ค.63)เวลา09.09น.ทีมงานผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รับแจ้งว่านายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัยได้รับมอบหมาย จากท่านส.ส.ดร.ฉลาด ขามช่วง ท่านสจ.ตุลาธร ขามช่วง ให้ร่วมงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ว สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย โดยมีท่านพระครูประสาร ภัทรเวที เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชินกร แก่นคงนายอำเภอโพธิ์ชัย ประธานฝ่ายฆราวาส, นายเรืองศักดิ์ ถนอมสิทธิ์เกษตรอำเภอโพธิ์ชัย, นายชวน อรัญมิ่ง กำนันตำบลขามเปี้ย ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนในอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมทำต้นดอกไม้เงิน คาดว่าจะได้เงินประมาณหกแสนบาทเศษตัวเลข ยังไม่นิ่งมาเรื่อยๆ ในส่วนท่านส.ส.ฉลาด ขามช่วง สจ.ตุลาธร ขามช่วง ร่วมสนับสนุนสมทบทุน เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท พร้อมขนมจีนน้ำยา มาบริการให้ประชาชนผู้มาร่วมทำบุญได้ดื่มกินตลอดงานในครั้งนี้ฯ พร้อมทั้งขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างรั้วสำนักงาน ปรับปรุงอาการที่ทำการสำนักงาน และป้อมสำนักงาน
ณ สำนักงานเกษตรอำภอโพธิ์ชัย ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ในวันที่ 23-24 กรกฎคม พ.ศ.2563

เป็นสถานที่ให้บริการและพัฒนาการเกษตร และเป็นแหล่งเรียนของประชาชน รวมทั้งเป็นสถานที่แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดตั้ง พ.ศ. 2521จนถึงบำจุบันกว่า 42 ปี มีพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ ให้บริการค้นการเกษตรกว่า 10,000 ครัวเรือนได้ดำเนินการจัดตั้งมายังไม่มีรั้วรอบขอบชิดแสดงอาณาเขตของสำนักงาน และป้ายบอกชื่อสำนักงานที่สวยงาม อีกทั้งภายในอาคารสำนักงาน
มีการชำรุดบางส่วน ส่งผลให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการขาดประสิทธิภาพประกอบกับสำนักงานเกษตรอำเภอขาดงบประมาณ
ในการดำเนินการ เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมด้านการให้บริการและจัดสร้างรั้วเพื่อเป็นการกำหนดอาณาเขตของสำนักงาน
และจัดทำป้ายบอกชื่อของสถานที่เพื่อความสดวกในการทราบที่ตั้งของสำนักงานที่มาใช้บริการสามารถหาที่ตั้งได้ง่ายและสวยงาม
เพื่อผู้มาใช้บริการเกิดความพึ่งพอใจและประทับใจ คณะกรรมการฯพร้อมทั้งบุคลากรสำนักงานเกษตรอำเกอโพธิ์ชัย จึงได้จัดทำ
โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดทำรั้วสำนักงานเกตรอำเภอ จัดทำป้ายสำนักงานและปรับปรุงสภาพสำนักงานฯ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ
เกิดความประทับใจและสวยงามอีกทั้งมีรั้วรอบขอบชิดมีความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของสำนักงานบุญกุศท่านได้ร่วมกันสร้างรั้วสร้างป้ายและปรับปรุงอาคารสำนักงานอำเภอโพธิ์ชัยในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกท่านทุกประการเทอญ

////////////
คณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม:อัพเดทสถานการณ์ข่าวภายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน

%d bloggers like this: