รายงานพิเศษ แรงงานต่างด้าว ในสถานการณ์โควิด -19

รายงานพิเศษ แรงงานต่างด้าว ในสถานการณ์โควิด -19

แรงงาน ต่างด้าว ชาวกัมพูชา ที่ ทำงานในประเทศไทย ในช่วง covid-19 ต้องเผชิญปัญหาอะไรบ้าง และ แก้ปัญหาได้อย่างไร ติดตามชมได้จากรายงานพิเศษนี้

เทป :: แรงงาน ชาวกัมพูชา ที่ ทำงานในประเทศไทย ในช่วง covid-19 ที่ผ่านมา ต้องเผชิญปัญหาหลายด้านที่สร้างความไม่สบายใจ และความมั่นคงในชีวิต บางรายทำงาน ในสถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ได้รับผลกระทบ กิจการถูกปิดชั่วคราว แต่โชคดีที่นายจ้าง เจ้าของธุรกิจชาวไทย ยังจ่ายเงินเยียวยา ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน นาง มอม เจีย แรงงานชาวกัมพูชา อายุ 30 ปีได้ให้ข้อมูลว่า การได้ทำงานในประเทศไทย ถือ เป็นเรื่องที่ดี เพราะ นายจ้างในประเทศไทยส่วนใหญ่จิตใจดี มีความเมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ อีกทั้งค่าครองชีพ ในประเทศไทยก็ไม่สูงมาก
…………สัมภาษณ์……( นาง มอม เจีย แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา )….……………………………….
ด้าน นายจันทอง แงม แรงงานชาวกัมพูชา อายุ 34 ปี กล่าวถึงสวัสดิการ การ รักษาพยาบาลกรณีป่วย ว่าได้รับการ รักษาอย่างดีจากโรงพยาบาลของรัฐตามข้อตกลงของการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักร ขั้นตอนการขอเข้ารับบริการกรณีป่วยก็ไม่ยุ่งยากส่วนเรื่อง เงินรายได้จากค่าจ้างแรงงาน ที่จะส่งกลับบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากในปัจจุบันการส่งเงินผ่านธนาคารแบบเวทเทิร์นยูเนียน ที่ ส่งเงินผ่านธนาคารในประเทศไทย ไปยัง ธนาคารต่างชาติ ถึงมือญาติ พี่น้อง ในกัมพูชาได้โดยตรง จึงสบายใจ

……สัมภาษณ์……..( นายจันทอง แงม แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา )……………………..
ทั้งนี้หลังจากรัฐบาลไทยได้ผ่อนคลาย ทางด้าน เศรษฐกิจ โรงแรมที่พัก สถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ กลับมาเปิดให้บริการ แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามมาตรการที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ นักท่องเที่ยง ที่ จะเดินทางไปใช้บริการ ต้อง สแกน แอฟไทยชนะ ในการติดตามตัว พร้อมทั้งมาตรการด้านการรักษาความสะอาด สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: