สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.นศ.2 คึกคัก ผู้เข้าสอบนับพัน เน้นความโปร่งใส ยุติธรรมทุกขั้นตอน

สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.นศ.2 คึกคัก ผู้เข้าสอบนับพัน เน้นความโปร่งใส ยุติธรรมทุกขั้นตอน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการและกรรมการกลางประจำสนามสอบเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.นศ.2 เปิดเผยถึงการดำเนินการสอบในครั้งนี้ ซึ่งมีการรับสมัครเมื่อวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 17 อัตรา มีผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรทั้งสิ้น 1,132 คน โดยกำหนดสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 และ ภาค ค.สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นายสุวิทย์ ใจห้าว นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเยี่ยมสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผอ.สพป.นศ.2 ได้กำชับให้คณะกรรมการทุกฝ่ายดำเนินการสอบด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมทุกขั้นตอน โดยผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ โดยห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ ในการสอบภาค ก.และ ภาค ข. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อสูท เสื้อคลุม เสื้อเจคเกต และรองเท้าเข้าห้องสอบ และให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียน โดยจะประกาศผลการเลือกสรร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นี้ ผอ.สพป.นศ.2 กล่าว

%d bloggers like this: