อสม.เมืองร้อยเอ็ดรวมพลัง!รณรงค์ตามมาตรการหยุดไข้เลือดออกลุยรุกเข้าหา!คุมเข้ม พิฆาตแหล่งแพร่ระบาด..พร้อมต้านโควิด19

อสม.เมืองร้อยเอ็ดรวมพลัง!รณรงค์ตามมาตรการหยุดไข้เลือดออกลุยรุกเข้าหา!คุมเข้ม พิฆาตแหล่งแพร่ระบาด..พร้อมต้านโควิด19

ตามแผน พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด(พชอ)ได้บูรณาการเชื่อมโยง บำบัด สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
วันเสาร์ที่(25กรกฎาคม 2563) เมื่อเวลา 09.00 น.นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อม นายวีระศักดิ์ จรบุรมย ์ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้สั่งการให้ แต่ละพื้นที่ให้บูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก”” อสม.พร้อมรับฟังท่านผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้ชี้แจงดังต่อไปนี้ “มีรายงาน ผู้ป่วยไข้เลือดออก ระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดย นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ เปิดเผยว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดร้อยเอ็ด จากรายงาน 506 จำนวนผู้ป่วย 563 ราย อัตราป่วย 43.02 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยปี 2562 มากกว่าค่ามาตรฐาน 5 ปึ
ดังนั้น เพื่อป้องกันและสกัดกั้นในการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในฤดูฝนนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ขอให้ทุกพื้นที่เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมโดย
การทำความสะอาดทุกบ้าน ทุกพื้นที่ทุกสัปดาห ์ในชุมชน และสถานที่สำคัญเช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กสถานที่ราชการ พร้อมสื่อสารประชาชน ให้ใช้มาตรการ” 3 เก็บ”และทำ 5 ส.ภายในบ้านอย่างแข็ง ขันต่อเนื่อง

สำหรับมาตรการ 3 เก็บป้องกันโรคไข้เลือดออก มีดังนี้
1. เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบ ต้านทานต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
3. เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดหรือปล่อยปลาหางนกยูง กินลูกน้ำ เพื่อป้องกันยุงลายไม่วางไข่
ด้านการสื่อสารเรื่องโรคไข้เลือดออก
ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคไข้เลือดออก
– เด็ก ที่มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่นๆ หน้าแดงๆ หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
– ผู้ใหญ่ ที่มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง
แนะนำให้ผู้ป่วยไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ห้ามใช้ยาลดไข้ประเภทต้านการอักเสบ(NSAID อ่านว่า เอ็น-เสด)ทั้งฉีดและรับประทาน และแนะผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ไม่แนะนำให้เปลี่ยนคลินิกรักษาหรือซื้อยารับประทานเองเรื่อย ๆ เพราะจะทำให้ล่าช้าในการรักษาและเข้าสู่ระบบช้า ทำให้เสียชีวิตได้
ผู้ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง ได้แก่ โรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจ โรคเลือด ความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ ผู้ที่กำลังมีประจำเดือนและติดสุรา ผู้ป่วยผู้ใหญ่บางรายถูกวินิจฉัยในครั้งแรกเลือดออกในกระเพาะ หรือทางเดินอาหารและไข้ไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 50 มีประวัติไปซื้อยารับประทานเองหรือไปฉีดยาลดไข้จากคลินิก แม้จะมีไข้สูงมามากกว่า 2 วัน โดยไม่ได้รับการตรวจสัญญาณชีพและไม่ได้รับคำแนะนำให้ไปตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาล-1669
อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด รวมพลังทุกคนทุกพื้นที่ ได้พร้อมเน้นหนักเรื่องใส่แมสที่จะปฎิบัติงานเพื่อชุมชน ต้องใส่ให้ติดเป็นนิสัย เพื่อต้านและป้องกันโควิด-19

่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจเข้าถึง พึ่งได้

///////////////////
ภาพ/ข่าว::ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจําจังหวัดร้อยเอ็ดอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด
สื่อประชาสัมพันธ์งาน สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด101 smart city

%d bloggers like this: