พังงา เปิด “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

พังงา เปิด “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

วันที่ 28 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. จังหวัดพังงาเปิด “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4311 พังงา-ทับปุด บริเวณด้านหน้าหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วม

โดยจังหวัดพังงา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการ “ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ให้จังหวัดทำการคัดเลือกรูปแบบและก่อสร้างซุ้มประตู พร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจ ที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และได้มีพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองในวันนี้ขึ้น
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปลูกต้นทองอุไร ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองไว้ที่ริมถนน เพื่อให้ออกดอกเหลืองบานสะพรั่งริมสองข้างทาง สร้างสีสันและทัศนียภาพให้สวยงามพร้อมทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลความสะอาดบริเวณซุ้มประตูเมือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ ร่วมแรง ร่วมใจทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

%d bloggers like this: