วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในโอกาสมหามงคล “ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” 28 กรกฎาคม 2563

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบ

Read more

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมกับประชาชน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองกำลังผาเมือง จัดก

Read more

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองกำลังผาเมือง ร่วม

Read more

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ชีวิตวิธีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”

กองกำลังผาเมือง ร่วม

Read more

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมกับส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.เชียงแสน จว.เชียงราย ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองกำลังผาเมือง จัดก

Read more

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ด้วยความรัก ความสามัคคีและความจงรักภักดี

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบ

Read more

(คลิป) นอภ.เชียงแสน เปิดโครงการตามพระราชดำริการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนบนพื้นที่สูง ใน จ.เชียงราย

(คลิป) นอภ.เชียงแสน

Read more

ชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่น ให้กับทางราชการ พร้อมกับปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เฉลิมพระเกียรติ”เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรรษา

ชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่

Read more

ทหารจิตอาสากองร้อยทหารพรานที่ 3504 ร่วม กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทหารจิตอาสากองร้อยทห

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 นำทหารจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกรอบบ่อกักเก็บน้ำ และปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ภายในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21

Read more

ทหารจิตอาสาเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 พร้อมชุดช่างตัดผมจิตอาสาจ่ากองร้อยทหารราบที่ 1732 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ทหารจิตอาสาเฉพาะกิจก

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ร่วมกับ คณะครูเด็กนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดดำเนินการโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ทหารจิตอาสากองร้อยทหารพรานที่ 3507 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทหารจิตอาสากองร้อยทห

Read more

เรือนจำกาฬสินธุ์จัดอบรมจิตอาสาราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.ทร.) เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และชดเชยความผิดที่เคยกระทำต่อสังคม

เรือนจำกาฬสินธุ์จัดอ

Read more

จังหวัดพังงา จัดไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพังงา ณ วัดประพาสประจิมเขต (ถ้ำพุงช้าง) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา จัดไถ่ช

Read more

ผบ.มทบ.33 เปิดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน ชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ผบ.มทบ.33 เปิดกิจกรร

Read more

ณ ห้องประชุม หมายเลข 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 29 กรกฎาคม 25

Read more

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้บัญชาการทัพเรือภา

Read more

บุรีรัมย์ จัดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยว ฝึกอบรมบุคลากรเตรียมรับนักท่องเที่ยวยุค“นิว นอร์มอล”

บุรีรัมย์ จัดโครงการ

Read more

พาณิชย์ยกระดับสินค้าGI ภาคเหนือช่วยเหลือผลกระทบวิกฤตโควิด จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าผลไม้และผลิตผลทางการเกษตรของภาคเหนือ

พาณิชย์ยกระดับสินค้า

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วย “ การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่

พิธีลงนามความร่วมมือ

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 นำทหารจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดวัดดอนแก้ว พร้อมประชาชนจิตอาสาอำเภอแม่สอด ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 กิจกรรม “จิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการศูนย์อำนว

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาเพื่อฐานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 นำจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 33 กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เลขานุการศูนย์อำนวยก

Read more

ทหารจิตอาสากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองพันทหารปืนใหญ่ 20

Read more

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่

Read more

ทหารจิตอาสากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พัฒนาทำความสะอาดวัดบุญยืนพุทธบาทยุคล ถวายพระราชกุศล

ทหารจิตอาสากองพันทหา

Read more

“เห็ดป่าหลากชนิด” คุณภาพดีที่สุดของเชียงใหม่ หลังเขื่อนแม่กวง กำลังออกสู่ท้องตลาดราคากิโลกรัมละ 300 – 500 บาท

“เห็ดป่าหลากชน

Read more

ทหารจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา พัฒนาริมน้ำน่าน ถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทหารจิตอาสาพระราชทาน

Read more