เชียงใหม่ ช่วยชาวสวนภาคใต้ยกผลไม้หลากหลายชนิดขึ้นเหนือ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สงขลา เตรียมนำผลไม้ชั้นดีจากใต้มาให้ชาวเชียงใหม่ได้ลิ้มลอง ภายในงาน “ มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ’63” ทั้ง ลองกอง สละ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ จำปาดะ และอื่นๆ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า

เชียงใหม่ ช่วยชาวสวนภาคใต้ยกผลไม้หลากหลายชนิดขึ้นเหนือ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สงขลา เตรียมนำผลไม้ชั้นดีจากใต้มาให้ชาวเชียงใหม่ได้ลิ้มลอง ภายในงาน “ มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ’63” ทั้ง ลองกอง สละ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ จำปาดะ และอื่นๆ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า

เชียงใหม่ ช่วยชาวสวนภาคใต้ยกผลไม้หลากหลายชนิดขึ้นเหนือ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สงขลา เตรียมนำผลไม้ชั้นดีจากใต้มาให้ชาวเชียงใหม่ได้ลิ้มลอง ภายในงาน “
มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ’63” ทั้ง ลองกอง สละ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ จำปาดะ และอื่นๆ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ‘63” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 ในช่วงที่ผ่านมา โดยเร่งส่งเสริมการตลาดเพื่อกระจายผลไม้คุณภาพไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรได้แนะนำผลไม้คุณภาพจากภาคใต้ไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม มีการออกร้านจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีจากเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ภาคใต้ มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคชาวเชียงใหม่และภาคเหนือโดยตรง ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาดะ ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านรสชาติและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เฉพาะถิ่นของภาคใต้ ได้แก่ ทุเรียนทรายขาว ทุเรียนพวงมณียะรัง ของจังหวัดปัตตานี ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จังหวัดยะลา ทุเรียนสาลิกา มังคุด จังหวัดพังงา สละอินโด และลองกอง จังหวัดนราธิวาส สะละ จังหวัดพัทลุง จำปาดะขวัญสตูล ส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช มังคุดในวง จังหวัดระนอง มังคุดในสายหมอก อำเภอเบตงจังหวัดยะลา มะม่วงเบา จังหวัดสงขลา เป็นต้น ได้รับมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของกระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนคน
ไทยร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” สามารถเลือกซื้อสินค้าของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: