ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมอาวุธทางปัญญา

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมอาวุธทางปัญญา :

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น นายภาคภูมิ บุผมาศ ประธาน พร้อมสมาชิก ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี ได้จัดอบรม ซึ่งในช่วงเช้าได้จัดเวทีสัมมนา ในหัวข้อเรื่องการสร้างภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ” โกงไม่เอา เราไม่โกง ”
โดยมีนายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง นายทะเบียนชมรม , นายธนกฤต วิทยารัตน์ ฝ่ายสุขภาพชมรม , นายสรรชัย โสดเสียว กรรมการชมรม , นายสำเนียง ศิริรัตน์พงษ์ กรรมการชมรม พร้อมผู้ดำเนินรายการ นายโชคอนันต์ ธรรมโหร เหรัญญิกชมรม นายลำดวนอ่อนละมุล ประชาสัมพันธ์ชมรม
ก่อนเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น
เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ธนกฤต ทุริสุทธิ์ ประธานอนุ

กรรมการกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริตต้องการ ป้องปรามและตรวจสอบทรัพย์สิน โดยมีสมาชิกชมรมกลุ่ม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานีร่วมกิจกรรมอบรมจำนวน 100 ท่าน ซึ่งจัดอบรมโดยสำนักงานปปช.จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

%d bloggers like this: