ณ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น

วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และนางณัฐากาญจน์ เอี่ยมสำอาง ประธานกลุ่มแม่บ้านทอผ้าเขาเต่าและคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดหาครูมาช่วยสอนชาวบ้านและถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับการทอผ้า ย้อมสีผ้า การขึ้นลาย การตัดเย็บ เพื่อส่งเสริมให้ชาวประมงที่ว่างงานในช่วงมรสุมและประกอบอาชีพไม่ได้ ได้มีอาชีพเสริมด้วยการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ปัจจุบันมีการพัฒนาการทอผ้าทำให้มีสินค้ามากขึ้นและผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นสินค้า OTOP ระดับห้าดาว และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
จากนั้น คณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมวิธีการทอผ้าด้วยกี่กระตุก และผลิตภัณฑ์ OTOP จากศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: