นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบเหตุฝนตกลมพัดแรงต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มในบริเวณโรงเรียนและบ้านพักครู

นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบเหตุฝนตกลมพัดแรงต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มในบริเวณโรงเรียนและบ้านพักครู

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
(ผอ.สพป.นศ.2) เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบเหตุฝนตกลมพัดแรงต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มในบริเวณโรงเรียนและบ้านพักครู

ณ โรงเรียนวัดกะโสม และโรงเรียนบ้านวังยวน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางปรีดา พิพัฒน์ผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมติดตามความเสียหาย โดยในเบื้องต้นโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายได้รายงานข้อมูลมายัง สพป.นศ.2 ตามขั้นตอน เพื่อจะได้ดำเนินการด้านงบประมาณเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่และอาคารที่ชำรุดได้ ต่อไป ทั้งนี้ ผอ.สพป.นศ.2

ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน และหากเกิดเหตุให้รีบรายงานมายัง สพป.นศ.2 ทราบและรายงานสถานการณ์ให้ผ่านระบบไปยัง สพฐ. ที่https://goo.gl/1YYNCD

%d bloggers like this: