วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ หอประชุมร่มฉัตร 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ หอประชุมร่มฉัตร 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

นำโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา และผู้แทนผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจากอำเภอบ้านไร่ อำเภอห้วยคต และอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ และประชาชนได้มีการนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. ของ อำเภอบ้านไร่ อำเภอห้วยคต และ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในเขตพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 5,748 แปลง

ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: