วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน*การแถลงข่าวโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร “ข้าวไทย…หัวใจร้อยเอ็ด”

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด”ได้มอบหมายให้ท่านปลัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด* ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการตำบลมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด*

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด&#

Read more

สทท.เชียงใหม่ แตะมือการรถไฟแห่งประเทศไทย Boost ท่องเที่ยว เมืองเชียงใหม่

สทท.เชียงใหม่ แตะมือ

Read more

ณ ศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 15 สิงหาคม 25

Read more

สว.ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ พร้อมส่งเสริมการทำวิสาหกิจชุมชนตามหลักศาสตร์พระราชา

สว.ลงพื้นที่จังหวัดช

Read more

ณ ชมรมคนพิการอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 15 สิงหาคม 25

Read more

(มีคลิป)“ลดาวัลลิ์” ขึ้นเหนือแจงนโยบาย “พรรคเสมอภาค” เดินหน้าพลิกการเมืองให้ขาวสะอาด สกัดคอร์รัปชั่น…!!! ที่เชียงใหม่ – ลำพูน

“ลดาวัลลิ์” ขึ้นเหนื

Read more