นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ (17 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายแพทย์ประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิรุฬ คำแหง นายอำเภอธวัชบุรี นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเชียงขวัญ พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีผ่องงาม ผกก.สภ.ธวัชบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภออำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม อันจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน..

____
ศรีไพร ทูลธรรม:อัพเดทสถานการณ์ข่าว

%d bloggers like this: