ณ หอประชุมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม อ.เมือง จ.นครนายก

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม อ.เมือง จ.นครนายก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา

ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ บรรยายพิเศษเรื่อง “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: