วันอังคาร ที่ 17 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ว่าฯพังงา พร้อมพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคีนำปัจจัยสร้างกำแพง บูรณซ่อมแซมวัด

ผู้ว่าฯพังงา พร้อมพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคีนำปัจจัยสร้างกำแพง บูรณซ่อมแซมวัด

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่วัดหาดทรายสมบูรณ์ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ภริยา และครอบครัว ประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 โดยมีนายบุญเติม เรนุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังา นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส. จังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา ภาคส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ชาวบ้าน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้จำนวนมาก เพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปสร้างกำแพง ตลอดทั้งบูรณปฏิสังขรณ์ต่อเติมและซ่อมแซมวัดให้มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมกับได้บริจาคโลงเย็น 5 โลงด้วย

วัดหาดทรายสมบูรณ์สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2323 ปัจุจบัน มีอายุ 239 ปี เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดพังงา มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ และการประกอบกิจของสงฆ์
สำหรับยอดเงินที่ได้จากการทอดกฐินในครั้งนี้จำนวน 980,026.25 บาท

%d bloggers like this: