วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นครนายก – พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ของบริษัท เบนซ์อมร รัชดา จำกัด ประจำปี 2563

นครนายก – พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ของบริษัท เบนซ์อมร รัชดา จำกัด ประจำปี 2563พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ กลุ่มบริษัท อมร โดย ดร.อมร- ดร.พวงผกา ตั้งบรรยงค์ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวงที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ กลุ่มบริษัทอมร โดย ดร.อมร-ดร.พวงผกา ตั้งบรรยงค์ เป็นประธานในพิธีนำผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนยก โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ พร้อมมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หน่วยงานราชการ, ผู้นำชุมชน,และประชาชน ให้การต้อนรับเมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ดร.พวงผกา ตั้งบรรยงค์ ประธานในพิธี ทำความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ หยิบผ้ากฐินพระราชทานอุ้มประคอง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)จากนั้นประธานวางผ้าพระกฐินพระราชทาน บนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระสงฆ์ทำพิธีอปโลกนกรรม ประธานประเคนบริวารผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้นประธานประเคนปัจจัยบำรุงพระอารามแด่พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษา พระสงฆ์ อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำรับพร พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธีสมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

%d bloggers like this: