วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก แถลงสถานการณ์จังหวัดตาก ว่า ได้ทำการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกเป็นชาวเมียนมาร์ที่อยู่ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สถานการณ์จังหวัดตาก วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก แถลงสถานการณ์จังหวัดตาก ว่า ได้ทำการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกเป็นชาวเมียนมาร์ที่อยู่ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ข้อมูลล่าสุด( 17 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. )

พบผลตรวจติดเชื้อ 2คน เป็นสามีและภรรยากัน และได้สอบสวนโรค คนในครอบครัวเดียวกัน , ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง ขณะนี้ได้กักตัวแล้ว อีกจำนวน 9 คน ซึ่งในจำนวน 9 คนนี้ได้ทำการตรวจหาเชื้อ พบว่าผลเป็นบวก อีก 3 คน รวม แล้ว 5 คน ซึ่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน (ลูก และหลาน ของสามี ภรรยา ชาวเมียนมาร์ ที่มีการรายงานพบเชื้อก่อนหน้านี้ )และสำหรับบุคคลอื่นที่มีความใกล้ชิดกับครอบครัวนี้มีการตรวจหาเชื้อ อีก 55 คน นอกจากนี้มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกอยู่หลายพื้นที่ในฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก

ส่วนมาตรการป้องกันที่มีการประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการยกระดับมาตราการการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ มีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงของผู้ที่ติดเชื้อจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นชุมชนอิสลาม มีการการคัดกรองและขอความร่วมมือคนในชุมชนให้เคลื่อนย้ายไปสถานที่อื่นให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังมีมาตรการป้องกันอื่นๆเพิ่มเติม อาทิ งดศาสนกิจของศาสนาอิสลาม ร่วมถึงศาสนกิจของศาสนาอื่นด้วย , ปิดโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ , ปิดสถานบริการ ,ยกระดับการป้องกันโควิด-19 ในร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ,มีการตั้งด่านคัดกรองระหว่างอำเภอ ระหว่างหมู่บ้านเสี่ยง , เตรียมปิดด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ เป็นการชั่วคราว คาดว่าเริ่มปิดอย่างช้าวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563

%d bloggers like this: