วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พ.ท ปรีชา วงค์สาขา บ ก ควบคุมที่ 2 ฉก .ม3 กกล ผาเมือง พร้อมด้วย ฝอ.3 ร อ .รอ.ณัฐเกียรติ แสงไพศรี และ รอ. ชัชวาล เหาะหา หัวหน่วยประสานงานชายแดนไทย-เมียนมาประจำพื้นที่1 เจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านแม่สาย ประธานหอการค้าสำนักงานอำเภอแม่สาย และผู้ประกอบการส่งออก เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาขนส่งสินค้าข้ามแดน

วันนี้ 17/10/2563 เวลา13.30น.
พ.ท ปรีชา วงค์สาขา บ ก ควบคุมที่ 2 ฉก .ม3 กกล ผาเมือง พร้อมด้วย ฝอ.3 ร อ .รอ.ณัฐเกียรติ แสงไพศรี
และ รอ. ชัชวาล เหาะหา หัวหน่วยประสานงานชายแดนไทย-เมียนมาประจำพื้นที่1 เจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านแม่สาย ประธานหอการค้าสำนักงานอำเภอแม่สาย และผู้ประกอบการส่งออก เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาขนส่งสินค้าข้ามแดน ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติค อ.แม่สาย จ.เชียงราย

%d bloggers like this: