วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองกำลังผาเมือง ดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด ของโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

กองกำลังผาเมือง ดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด ของโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

**********
เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 63 กองร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด ของโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

%d bloggers like this: