วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 ฝาย บริเวณลำห้วยเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 ฝาย บริเวณลำห้วยเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

**********
เมื่อ 16 ต.ค. 63 กองร้อยทหารพรานที่ 3315 กองบังคับการควบคุมทหารพรานกองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับศูนย์ประสานงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่บ้านห้วยส้าน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 ฝาย บริเวณลำห้วยเมืองงาม บ้านหัวเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกักเก็บน้ำและนำน้ำทำระบบประปาภูเขาให้ราษฎรใช้ประโยชน์ต่อไป

%d bloggers like this: