วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับจิตอาสาอำเภอสว่างอารมณ์ จัดกิจกรรมจิตอาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับจิตอาสาอำเภอสว่างอารมณ์ จัดกิจกรรมจิตอาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสว่างอารมณ์ ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงเหมืองส่งน้ำ

หมู่ที่ 3 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

%d bloggers like this: