วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารม้าที่ 28 น้อมนําศาสตร์พระราชา เล่าขานระวัติศาสตร์ชาติไทย ให้น้องๆทหาร

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารม้าที่ 28 น้อมนําศาสตร์พระราชา เล่าขานระวัติศาสตร์ชาติไทย ให้น้องๆทหาร

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดการบรรยายอบรมให้ความรู้แก่ทหารกองประจำการ ในหัวข้อ สถาบันหลักของชาติ, ประวัติศาสตร์ชาติไทย น้อมนําศาสตร์พระราชา ความรักความสามัคคีแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ กองบังคับการกองพันทหารม้าที่ 18 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 48 นาย

%d bloggers like this: