วันอังคาร ที่ 19 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ดร. วิศัลย์โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดงานอัญมณีดอยปีที่6

วันที่4พย.2563 ณ.ลานด้านข้าง โรงแรมบีชฮิลล์เขาค้อ ต.เเคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เวลา19.30 น.ดร. วิศัลย์โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดงานอัญมณีดอยปีที่6

โดยมีนาย ไพบูลย์ กุลแพง และว่าที่ผู้สมัคร สจ. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาล รักหาญ ร่วมเปิดงาน นาย คณาวุฒิแซ่ลี ประธานในการจัดงาน ได้กล่าวถึงวัตถุประส่งค์ในการจัดงานว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าชาวเขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเทื่ยว

และเป็นการพบปะกันระหว่างพี่น้องที่อยู่ต่างพื้นที่ ภายในงานจัดให้มีการแสดงต่างๆของชนเผ่า และจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวเขาเริ่มงานตั้งแต่วันที่4-8 พย.2563 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่สนใจมาเทื่ยวชมงาน และจับจ่ายซื้อของภายในงาน

%d bloggers like this: