วันอังคาร ที่ 19 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 นำกำลังพล จิตอาสา ปลูกต้นไม้แห่งแผ่นดิน ต้นไม้ประจำชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในค่ายวชิรปราการ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 นำกำลังพล จิตอาสา ปลูกต้นไม้แห่งแผ่นดิน ต้นไม้ประจำชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในค่ายวชิรปราการ

พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นราชพฤกษ์ (Classia Fistula) เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในค่ายวชิรปราการ โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 , เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 310 ,สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 310 ,จิตอาสา 904 มณฑลทหารบกที่ 310 ,จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 310,

ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 310 ,โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 310 , กำลังพลและครอบครัว ทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 21 ต้น บริเวณอนุสาวรีย์พระยาวชิรปราการ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เพื่อให้ภายในค่ายวชิรปราการมีพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ที่ทรงคุณค่า เกิดความร่มรื่นร่มเย็นน่าอยู่ภายในหน่วยต่อไป

%d bloggers like this: