วันอังคาร ที่ 19 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายเกียรติศักดิ์จันทรา ให้การต้อนรับคณะ สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ชายแดนมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและชุดยารักษาโรคช่วยผู้ประสบอุทกภัย

สระแก้ว-ไม่ทิ้งกัน ” ผู้สื่อข่าวรายงานจังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์จันทรา ให้การต้อนรับคณะ สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ชายแดนมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและชุดยารักษาโรคช่วยผู้ประสบอุทกภัย

” ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา และคณะลงพื้นที่ชายแดน อำเภออรัญประเทศ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและชุดยารักษาโรคให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหาร ท้องถิ่น

สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยให้การต้อนรับโดยพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ได้กล่าวแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจกับประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วที่ประสบอุทกภัย และ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งปัจจุบันนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วและอยู่ในช่วงช่วยเหลือและเยียวยา.

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

%d bloggers like this: