วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านมหาราช สำรวจพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำลูกที่ 5 และ ตรวจสภาพฝายเก่า ร่วมจิตอาสาภัยพิบัติ

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านมหาราช สำรวจพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำลูกที่ 5 และ ตรวจสภาพฝายเก่า ร่วมจิตอาสาภัยพิบัติ

พันโท พงษ์พันธ์ โสมขันเงิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ร่วมกับ นางนงนุช จิตจง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านมหาราช ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางสำรวจพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำลูกที่ 5 เพิ่มอีกหนึ่งแห่ง ในพื้นที่ตำบลแม่พูล พร้อมทั้งตรวจสอบสถานภาพของฝายชะลอน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปก่อนหน้านี้ พบว่ายังไม่มีฝ่ายใดที่ชำรุดทรุดโทรม โดยในพื้นที่บ้านมหาราชมีฝายชะลอน้ำ ที่ทางกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ร่วมกับภาคประชาชน

, จิตอาสาพระราชทานอำเภอลับแล จำนวน 4 ลูก เพื่อใช้เป็นระบบน้ำประปาของหมู่บ้าน โดยก่อนดำเนินการสร้างฝาย จำนวน 4 ลูก ที่ผ่านมานั้น และน้ำในลำห้วยแห้งขอด ระบบน้ำประปาของหมู่บ้านใช้การไม่ได้ หลังสร้างฝายสำเร็จแล้ว ทำให้น้ำในลำห้วยที่ใช้สำหรับสูบน้ำมาทำประปาใช้ในหมู่บ้านบ้านมหาราชนั้นไม่แห้งลง มีน้ำหล่อเลี้ยง ทำให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค – บริโภค ภายในหมู่บ้านและครัวเรือนตลอดทั้งปี รวมถึงยังเป็นประโยชน์ต่อการทําเกษตรกรรม ปลูกผัก ผลไม้ พืชสวน พืชไร่ อีกด้วย

%d bloggers like this: