ผู้ว่าฯเมืองร้อยเกาะเปิดประชุม กต.ตร.จังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการระหว่างตำรวจกับประชาชน

สุราษฎร์ธานี // ผู้ว่าฯเมืองร้อยเกาะเปิดประชุม กต.ตร.จังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการระหว่างตำรวจกับประชาชน

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วานนี้ (16 พ.ย. 63) เวลา 13.30 น.นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กต.ตร.จังหวัด)ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีพล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผู้บังคับการภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม
สำหรับบรรยากาศของการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งพล.ต.ต. สาธิต พลพินิจ ซึ่งเพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้แนะนำตัวในที่ประชุมด้วย
สำหรับกต.ตร.จังหวัดมีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2 ส่วน ส่วนแรกคือประชาชนในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ รวม 7 ด้านรวม 7 คน ส่วนที่ 2 ประชาชนที่เคยเป็น กต.ตร.สถานีตำรวจ จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 10 คนซึ่งคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ได้กำหนดให้กต.ตร.จังหวัดและกต.ตร.สภ.มีภารกิจที่สำคัญ 3 ส่วนคือ

ส่วนแรกเป็นภารกิจในการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ในการดำเนินการตามคำร้องเรียนที่มีผู้ส่งถึง กต.ตร.จังหวัด หรือสถานีตำรวจแล้วแต่กรณี ส่วนที่ 2 เป็นภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ และเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กต.ตร.กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่ตามระเบียบ ก.ต.ช.และส่วนที่ 3 เป็นภารกิจสนับสนุนการทำงานของตำรวจให้บรรลุผล ได้แก่ การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน,การให้ข้อมูลข่าวสาร,ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อหาทางแก้ไข ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตำรวจรวมถึงสนับสนุนการประชาสัมพันธ์.

%d bloggers like this: