วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดตราด /จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับการจัดหน่วย พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

จังหวัดตราด /จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับการจัดหน่วย พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

วันที่ 17 พ.ย. 63 นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดตราด ร่วมกับการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งจังหวัดตราด โดยที่ทำการปกครองจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และอำเภอคลองใหญ่ จัดออกหน่วยให้บริการประชาชนในครั้งนี้บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
สำหรับการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ทางจังหวัดมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนถึงในพื้นที่โดยนำการบริการระดับจังหวัดและอำเภอ ลงมาให้บริการประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นการนำนโยบายของภาครัฐที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

มาชี้แจงให้กับประชาชน รวมทั้งมีการจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชน ทั้งการตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาโรค การมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จำนวน 5 รายไปละ1,200 บาท ให้กับเยาวชน เบี้ยยังชีพ และการมอบถุงยังชีพอีกจำนวน 30 ถุงให้กับผู้ยากไร้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ในครั้งนี้พบความต้องการในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ตำบลไม้รูด ได้แก่ ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด ซึ่งทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด ได้ระบุว่า เส้นทางสายดังกล่าวทางแขวงทางหลวงชนบทได้เสนอของบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการ นอกจากนี้ยังพบปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนที่มีจำนวนมาก โดยเฉพาะในชุมชนไม้รูดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยปัญหาดังกล่าวสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดได้ชี้แจงเตรียมที่จะดำเนินโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขจรจัด เพื่อนำสู่การทำหมันเพื่อควบคุมประชากรของสุนัขจรจัด รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

%d bloggers like this: