“ชิม ชม ช้อป แชะ แชร์” เปิดเมิงไต ครั้งที่ 13 “งานเดียวให้คุณได้เที่ยวทั่วแม่ฮ่องสอน” 9 – 13 ธันวาคม 2563

“ชิม ชม ช้อป แชะ แชร์” เปิดเมิงไต ครั้งที่ 13 “งานเดียวให้คุณได้เที่ยวทั่วแม่ฮ่องสอน” 9 – 13 ธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แม่ฮ่องสอน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญเที่ยวงานเปิดเมิงไต ครั้งที่ 13 ชิมอาหารไทใหญ่ ช้อปของท้องถิ่นเต็มอิ่มกับวัฒนธรรม ไปงานเดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมิงไต” เป็นภาษาไทใหญ่ หมายถึง การเปิดประตูเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ได้มาสัมผัสความเป็นแม่ฮ่องสอนอย่างแท้จริง สัมผัสกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อันโดดเด่นถึง 9 ชนเผ่า ชิมอาหารไทใหญ่ที่มีลักษณะเฉพาะ ใกล้ชิดกับวิถีชนเผ่าให้มากขึ้น กับบ้านจำลองวิถีชนเผ่า ช้อปสินค้าจากร้านค้าของผู้ผลิตสินค้าชุมชน และอาหารท้องถิ่นที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

ชิม อาหารไทใหญ่ที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

ชม การแสดงบนเวทีซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจำลองวิถีชีวิตไทใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

ช้อป สินค้าชุมชนอาหารท้องถิ่นจากกลุ่มผู้ประกอบอาหารไทใหญ่ในจังหวัด

แชะ สีสันในงานที่สุดแสนตระการตา

แชร์ ความประทับใจที่จะพบได้ในงาน

ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อคืนภาษีสู่ท้องถิ่น นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยลงทะเบียนรับใบงาน จากนั้นหาจุดแสตมป์ให้ครบทั้ง 4 จุดขึ้นไป นำใบงานพร้อมใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระค่าที่พักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 – 13 ธันวาคม 2563 แลกรับหมวกได้ที่บูธกองคลัง

กติกาการแลกรับหมวก ใบเสร็จรับเงิน มูลค่า 500 บาท/ห้อง แลกรับหมวก 1 ใบ ใบเสร็จรับเงิน มูลค่า 1,000 บาท/ห้อง แลกรับหมวก 2 ใบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-1385 หรือที่ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร.0-5361-2982-3 หรือเพจ TAT Maehongson.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: