นายบรรหาร บุญเขต ประธานคณะทำงานการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยวิถีใหม่ภาคประชาชน ภายใต้คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการมีส่วนร่วมฯ ครั้งที่ 1/2563

นายบรรหาร บุญเขต ประธานคณะทำงานการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยวิถีใหม่ภาคประชาชน ภายใต้คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการมีส่วนร่วมฯ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะทำงานการมีส่วนร่วมฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายบรรหาร บุญเขต ประธานคณะทำงานการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยวิถีใหม่ภาคประชาชน ภายใต้คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการมีส่วนร่วมฯ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ บางซื่อ กรุงเทพฯ

มีนายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อมอบแนวทางการทำงานให้กับคณะทำงานการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยวิถีใหม่ภาคประชาชน คณะที่ 6 ซึ่งคณะทำงานชุดนี้มีด้วยกัน 30 ท่าน มาจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้ง 4 ภาค พร้อมกันนั้นผู้ที่เข้าประชุมได้แนะนำตัวเองกับนายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป มาจากจังหวัดไหนกันบ้าง

ที่ประชุมได้ช่วยกันระดมความคิดเห็นแต่ละท่านเพื่อวางกอบแนวทางการทำงานไว้ 3-4 ประเด็นหลักๆ และที่ประชุมได้เสนอประธานคณะทำงานการมีส่วนร่วมฯ เสนอตั้งเครือข่ายคณะทำงานแต่ละจังหวัด 77 จังหวัด และขอมีบัตรคณะทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน นายบรรหารฯ ประธานคณะทำงานรับไปพิจารณาและขอไปหารือกับนายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯก่อน
ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

%d bloggers like this: