จ.จันทบุรี แถลงข่าวจัดงาน เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2020” International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2020 ระหว่าง18 – 22 ธ.ค.63

จ.จันทบุรี แถลงข่าวจัดงาน เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2020” International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2020 ระหว่าง18 – 22 ธ.ค.63

จ.จันทบุรี แถลงข่าวจัดงาน เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2020” International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2020 ระหว่าง18 – 22 ธ.ค.63 กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19

วันนี้ ( 27 พ.ย.63 ) ที่ศูนย์อัญมณี จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายสุเมธ ประสงค์พงษ์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นายภูเก็ต คุณประภากร ที่ปรึกษาสมาคมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี และ นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2020” International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2020 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 22 ธ.ค.63 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และสร้างโอกาสทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยและทั่วโลกประสบภาวะวิกฤต COVD-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคธุรกิจรวมถึงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ที่มียอดขายลดลง ดังนั้น คณะผู้จัดงานจึงคาดหวังว่า งานครั้งนี้จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอและจำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่มทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้เดินทางเข้าประเทศแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งภายในงานครั้งนี้ GIT

ยังได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี และผู้สนใจทั่วไป ตลอดทั้ง 5 วัน โดยมีหัวข้อที่สนใจอาทิเช่น เสวนา “อัญมณีที่นิยมในตลาดโลกและเทคนิคการเลือกซื้อ”มาตรฐานพลอยสีสำคัญอย่างไรในตลาดโลก” และ “จุดประกาย Brand Identity สู่ศูนย์กลางการค้าเครื่องประดับโลก” เป็นต้น
และอีกหนึ่งในกิจกรรมพิเศษ BWC Busines Matching กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ซึ่งในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ซื้อจากต่างประเทศ จะมีข้อจำกัดในการเดินทาง สถาบัน จะเน้นกลุ่มป้าหมายในประเทศ เช่น บริษัทต่างชาติที่มีตัวแทน หรือที่ทำการในประเทศไทย ผู้ผลิตในประเทศ และ Platform online ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่าย ที่กำลังเป็นที่นิยมในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตลาดมีความต้องการวัตถุดิบและสินค้ามาก เนื่องสต็อกสินค้าเริ่มมีน้อยลง รวมถึงเตรียมการผลิตเพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน วาเลนไทน์ เป็นตัน จึงเป็นโอกาสให้กลุ่มผู้ซื้อได้พบปะเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพและตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ และเพื่อสร้างความใจให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงผู้บริโภคว่าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการจริง GTI ได้จัด MobileLab ห้องปฏิบัติกาตรวจสอบอัญมณีเคลื่อนที่ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ

เพื่อให้บริการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอัญมณีและสามารถทราบผลได้ภายในงานอีกด้วย ด้านนายภูเก็ต คุณประภากร ที่ปรึกษา สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี กล่าวว่า งานครั้งนี้จะมีคูหาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการไทยและต่างชาติมากกว่า 300 คูหา โดยผู้ชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ และสินค้าเกี่ยวข้องมากมาย เช่น พลอยดิบ พลอยเจียระไน วัตถุดิบประกอบอัญมณี เครื่องประดับ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น นอกจากได้เลือกซื้อสินค้ากันอย่างจุใจแล้ว ก็จะได้ซื้อในราคาผู้ผลิตอีกด้วย และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรม Gems Tour การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณี ดังนั้น รับรองได้ว่ามางานนี้งานเดียวทุกท่านจะได้รับของที่มีคุณภาพ และได้อัพเดตข้อมูลที่น่าสนใจในวงการอัญมณีและเครื่องประดับ ครบจบที่งานเดียวเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2563ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี KP จิวเวลรี่เซ็นเตอร์ และตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ ชมฟรีตลอดทั้งงานผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 634 4999 ต่อ 638 หรือ 039 303 118

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: