วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

กฟผ.เขื่อนสิรินธร “วางทุ่นเอก” โซลาเซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร

กฟผ.เขื่อนสิรินธร “วางทุ่นเอก” โซลาเซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร
กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร จัดพิธี “วางทุ่นเอก” เซลล์แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำฯ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายชนินทร์ สาลีฉันท์ หัวหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร, นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร และเขื่อนสิรินธร จัดพิธี “วางทุ่นเอก” เซลล์แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำชุดแรก
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ , องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่รอบเขื่อนสิรินธร ร่วมทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลในพิธี ลงทุ่นลอยน้ำชุดแรก และ พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม ทำพิธีเจิมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำชุดแรก เพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้น ในเวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วางทุ่นเอก” ปล่อยทุ่นลอยน้ำเซลล์แสงอาทิตย์ชุดแรก โดยมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร และผู้ปฏิบัติงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับฯ
หลังจากนั้น นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน พร้อมกับ นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และการวางลงทุ่นลอยน้ำเซลล์แสงอาทิตย์ชุดแรกลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ณ สำนักงานชั่วคราวโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร โครงการโซลาเซลล์ลอยน้ำ (ขนาด 45 เมกะวัตต์) ที่เขื่อนสิรินธร นับเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid) ระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในการนี้ นายชนินทร์ สาลีฉันท์ หัวหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ได้นำนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน และนายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริเวณจุดวางเซลล์แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำฯ

%d bloggers like this: