สุราษฎร์ธานี // โล่งอก ผวจ.สุราษฎร์ฯสรุป น้ำท่วม 16 อำเภอ 95 ตำบล 714 หมู่บ้าน 25 ชุมชน “ไร้เจ็บ-ไม่มีตาย” เร่งฟื้นฟูช่วยประชาชน

สุราษฎร์ธานี // โล่งอก ผวจ.สุราษฎร์ฯสรุป น้ำท่วม 16 อำเภอ 95 ตำบล 714 หมู่บ้าน 25 ชุมชน “ไร้เจ็บ-ไม่มีตาย” เร่งฟื้นฟูช่วยประชาชน

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (4 ธ.ค. 63) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สรุปสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 4 ธันวาคม 2563 ทำให้ให้เกิดอุทกภัยส่งผลกระทบ 16 อำเภอ 95 ตำบล 714 หมู่บ้าน 25 ชุมชน แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต
สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 อำเภอได้แก่ อำเภอดอนสัก,อำเภอกาญจนดิษฐ์,อำเภอวิภาวดี,อำเภอท่าฉาง,อำเภอบ้านนาเดิม,อำเภอชัยบุรี,อำเภอเคียนซา,อำเภอพุนพิน อำเภอเวียงสระ,อำเภอคีรีรัฐนิคม,อำเภอไชยา,อำเภอท่าชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี,อำเภอบ้านนาสาร,อำเภอพระแสงและอำเภอพนม

ราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 25,853 ครัวเรือนและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 76,234 คน ส่วนความเสียหายด้านทรัพย์สินกำลังอยู่ระหว่างการสำรวจซึ่งสถานการณ์ฝนตกล่าสุดได้คลี่คลายไปในทางที่ดี ท้องฟ้าเปิด
จากการตรวจสอบระดับน้ำในเขื่อนรัชชประภายังสามารถรองรับน้ำได้อีกโดยระดับน้ำในเขื่อนล่าสุดวันนี้ (4 ธ.ค. 63) มีปริมาณเก็บกักน้ำอยู่ที่ 3,719 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 65.96 % เขื่อนฯยังสามารถรองรับน้ำได้อีกขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก ล่าสุดได้เตรียมแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังน้ำเหนือจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจะไหลลงมาในพื้นที่สุราษฎร์ธานีในลำดับต่อไป.

%d bloggers like this: