วันอังคาร ที่ 19 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิบ) สโมสรโรตารี จ.เชียงใหม่  มอบอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ ทางการแพทย์มูลค่า 1,123,930 บาท งานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ “หนองป่าครั่งรอบรู้สุขภาพ ห่างไกล โรคหลอดเลือดสมอง” ทต.หนองป่าครั่ง

สโมสรโรตารี จ.เชียงใหม่ มอบอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ ทางการแพทย์มูลค่า 1,123,930 บาท งานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ “หนองป่าครั่งรอบรู้สุขภาพ ห่างไกล โรคหลอดเลือดสมอง” ทต.หนองป่าครั่ง

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ ด้านหลังอาคารโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ “หนองป่าครั่งรอบรู้สุขภาพ ห่างไกล โรคหลอดเลือดสมอง” พร้อมด้วย นายกญาดา ธรรมประเสริฐ นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ โดยมีนายนิรันดร์ ชุมภู รองปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (รักษาการในตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานวันรวมพลคนรักสุขภาพ “หนองป่าครั่งรอบรู้สุขภาพ ห่างไกล โรคหลอดเลือดสมอง” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิดสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ ประชาชน เยาวชน ห้างร้าน หน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เปิดเผยว่า โครงการรวมพลคนรักสุขภาพ “หนองป่าครั่งรอบรู้สุขภาพ ห่างไกล โรคหลอดเลือดสมอง” เป็นโครงการที่จัดขึ้นตามความร่วมมือของชมรมรักสุขภาพตำบลหนองป่าครั่ง, ชมรมอสม.ตำบลหนองป่าครั่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ ทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมงานประกอบไปด้วยเยาวชนประชาชนทั่วไปกลุ่มแกนนำสุขภาพในชุมชนองค์กรชุมชนญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขระยะยาว จำนวน 500 คน

และในวันนี้ได้มีพิธีมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยสโมสรโรตารีจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจำนวน 13 รายการประกอบไปด้วยที่นอนลมจำนวน 10 ตัว, เครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 10 เครื่อง, เครื่องมือรักษาด้วยการช่วยการเคลื่อนไหวทั้งมือและเท้า จำนวน 1 เครื่อง, รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 ตัว, Software ฝึกการเคลื่อนไหวเสมือนจริงจำนวน 1 เครื่อง, Board folds flat for storage จำนวน 1 เครื่อง, Tall Stacker Pegs Building Set จำนวน 1 เครื่อง, โต๊ะสำหรับบริหารมือข้อมือและแขนจำนวน 1 เครื่องโต๊ะสำหรับฝึกกิจกรรมชนิดปรับและพับได้จำนวน 1 เครื่อง, ฝึกการทรงตัวจำนวน 1 ตัว, เตียงผู้ป่วยเฟาเลอร์ สามไก จำนวน 3 ตัวและเครื่องวัดความดันแบบตั้งพื้นดิจิตอลจำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,123,930 บาท พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานในวันนี้อีกด้วย

ซึ่งกิจกรรม ในวันนี้ประกอบไปด้วย กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ การจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆประกอบไปด้วยความรู้เรื่องหลอดเลือดสมองเบาหวานความดันโลหิตสูงโดยโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 2 โครงการยกระดับความรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพป้องกันโรค ncd โดยคณะพยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลแมคคอร์มิคเชียงใหม่กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ป่วยเรื้อรังการจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการโดยภาควิชาการบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง, การช่วยฟื้นคืนชีพและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุโดยศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์และมีการจำหน่ายพืชผักอินทรีย์โดยสภาเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดสมองและระบบประสาทจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มาบรรยายให้ความรู้สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้

ในงานนี้นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ได้พิธีมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ “เปลี่ยนแล้ว ปิ๊ง’ และภายในงานยังมีการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: