วันอังคาร ที่ 19 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

เมื่อ 5 ธันวาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป บริเวณหน้ากองบัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณวัดดาราภิมุข และสุสานบ้านดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำกำลังพลร่วมกับชาวบ้านในชุมชนรอบวัดเก็บกวาดวัชพืช ทำความสะอาด และปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยสวยงามเป็นประโยชน์กับชุมชนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: