วันอังคาร ที่ 19 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พสกนิกรเมืองแม่เหียะจัดกิจกรรม 5 ธ.ค. เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ

พสกนิกรเมืองแม่เหียะจัดกิจกรรม 5 ธ.ค. เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน และพสกนิกรเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในปีนี้จัดให้มี พิธีถวายราชสักการะ พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น จาก 10 หมู่บ้าน
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทม.แม่เหียะ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อ ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน ต.แม่เหียะ ได้มีโอกาสแสดง ออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีกิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ โดยกิจกรรมในงาน เริ่มด้วยพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ จากผู้แทนหน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายชุมชนเมืองแม่เหียะ ต่อจากนั้น นายก ทม.แม่เหียะ นำคณะผู้บริหาร สมาชิสภาฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ต.แม่เหียะ ถวายราชสดุดี พร้อมทั้งมอบโล่แสดงความยินดีกับพ่อดีเด่น จำนวน 65 ท่าน เพื่อให้ลูกได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อ สร้างคุณค่าให้ผู้เป็นพ่อในชุมชนให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และคุณงามความดีในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และมีความมานะอดทน ในการเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ โดยเป็นการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: