วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ. พร้อมวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้อำเภอทั้ง 20 แห่ง

ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ. พร้อมวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้อำเภอทั้ง 20 แห่ง

นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.จังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ ทำการส่งมอบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ. พร้อมวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้กับนายอำเภอหรือผู้แทนนายอำเภอทั้ง 20 แห่ง แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้า 10 อำเภอ

และช่วงบ่าย 10 อำเภอ โดยมี พล.ต.ตสมศักดิ์ โอภาสเจริญกิจ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมสังเกตุการณ์และตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินการ วันนี้( 4 ธ.ค.2563) เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี (หน้าทางเข้าโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี)
สำหรับช่วงเช้านี้ได้จัดให้ ตัวแทนจาก 10 อำเภอมารับบัตรเลือกตั้งฯประกอบด้วย อ.เมือง , อ.กุมภวาปี , อ.บ้านดุง , อ.บ้านผือ , อ.เพ็ญ , อ.หนองหาน, อ.กุดจับ , อ.หนองวัวซอ , อ.ไชยวาน และ. อ.ทุ่งฝน ที่เหลืออีก 10 อำเภอเป็นช่วงบ่าย

………………………………………………………………………………………….

%d bloggers like this: