วันอังคาร ที่ 19 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยนำภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่เข้าร่วมพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองแสดงออกถึงความจงรักภักดี ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชมรม สมาคม เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: