วันอังคาร ที่ 19 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 5 ธ.ค. 2563 ที่ศาลาน้อยพาณิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และให้ประชาชนได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน

ภายในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้มีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสวดมนต์อย่างพร้อมเพรียง จังหวัดราชบุรีได้เริ่มจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 สำหรับในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: