ชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งแสดงพลังปกป้องสถาบัน

ชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งแสดงพลังปกป้องสถาบัน

ชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งแสดงพลังปกป้องสถาบัน

วันนี้ ( 5 ธ.ค.63 ) ที่วัดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี พระอาจารย์บุญธรรม สุทธิญาโน หรือ ครูบาโก เจ้าอาวาสวัดเขาแจงแบง เป็นประธานสงฆ์ พร้อมกันนี้ พระปลัดเตชิน ชิตเตโช เจ้าอาวาสวัดแหลมเสด็จได้แสดงพระธรรมเทศนา แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม โดยประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา จะได้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ

ไปได้ด้วยดี อีกทั้งในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยครั้งนี้ประชาชนที่ร่วมพิธีได้แสดงจุดยืนปกป้องสถาบัน พร้อมร่วมกันร้องเพลงที่สุดในโลก เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันโบกธงชาติไทยปลิวไสวในอาคารมหามงคล ต่อจากนั้นผู้ร่วมงานได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเต้าตนุ กุ้งกุลาดำ และ ปูทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: