เที่ยวเมืองศิลปะสร้างสรรค์ อำเภอสวรรคโลก

เที่ยวเมืองศิลปะสร้างสรรค์ อำเภอสวรรคโลก

เที่ยวเมืองศิลปะสร้างสรรค์ อำเภอสวรรคโลก
วันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดงาน “หวันโลก Way of Life รวมใจภักดิ์ รักพ่อของแผ่นดิน ณ ถนนศิลปะ Street Art กลางเมืองสวรรคโลก โดย นายสมชาติ ลิมประพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และมีการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกอย่างสมพระเกียรติ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีร้านค้าชุมชน ได้ให้นักท่องเที่ยวได้ ชม ชิม ช้อป ชิลล์ กับบรรยากาศเมืองศิลปะสบายๆ และในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ร่วมใจกันจุดเทียนถวายพระพรน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 หรือ พ่อหลวงอันเป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศ

อพท.4 โดย ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการ อพท.4 ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ อพท.4 นำชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และชุมชนท่องเที่ยว จาก จังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร และพิษณุโลก ร่วมทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ โรงนาบ้านไร่ แหล่งศิลปะ ศิลปิน และช่วงเวลา 15.00 น.นำสินค้าและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน มาจัดจำหน่ายภายในงาน

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้กับสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ต่อไป ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีสวรรคโลก เยี่ยมชมบูทร้านค้าชุมชนของ อพท.4 และร้านค้าภายในงาน
สวรรคโลก เมืองศิลปะสร้างสรรค์ งานอบอุ่น บรรยากาศดี และจะมีงานแบบนี้ต่อๆไปเพื่อแหล่งท่องเที่ยวสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

กิตติพรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939

%d bloggers like this: