สุราษฎร์ธานี // สมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วม

สุราษฎร์ธานี // สมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วม

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (6 ธ.ค. 63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้มีมวลน้ำจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ไหลมาสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและทำความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชนรวมถึงมีพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขังก่อนหน้านี้และเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ได้มีคราบสกปรกและคราบโคลนให้ทำความสะอาด
ขณะที่สมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน สุราษฎร์ธานีได้มีแนวคิดในการจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยโดยจัดเป็นชุดใน 1 ชุดประกอบด้วย ถังน้ำแปรงถูพื้น,น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ โดยคำนแล้วมีราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด
ทั้งนี้กองทุนสวัสดิการชุมชน สุราษฎร์ธานี

จึงขอเชิญชวนองค์กร,บริษัทเอกชน,ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆที่ต้องการมีส่วนร่วมสามารถแจ้งความจำนงร่วมสนับสนุนได้
ทั้งนี้ขณะนี้สมาคมฯได้จัดซื้อเริ่มต้นไว้แล้วจำนวน 100 ชุด เมื่อรวบรวมได้จำนวนพอสมควรก็จะดำเนินการแจกจ่ายในพื้นที่ซึ่งได้รับความเดือดร้อนต่อไป ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบได้ที่ คุณเอกลักษณ์ จันทร์อุดม นายกสมาคมฯ โทร 089-2911404,คุณศักดิ์โกศล ถาวรพร โทร 098-6745201
นายเอกลักษณ์ จันทร์อุดม นายกสมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สวัสดิการชุมชน คือการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชม เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ตั้งแต่เกิดจนถึงเชิงตะกอน เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในชุมชนท้องถิ่นที่มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ทั้งยังเป็นการพึ่งพาตนเอง “เป็นการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”.

%d bloggers like this: