วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่จะกลับมาสูงขึ้นในช่วงอากาศแห้งต่อเนื่องไปจนถึงฤดูกาลหน้าร้อนนี้ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงได้ประสานขอรับการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และคำเตือนและคำแนะนำสุขภาพ จากสถานีหอวัฒนธรรม นครบาลเพชรบูรณ์ แบบรายวัน ผ่านแอปพลิเคชัน air4thai ตลอด 24 ชม.

ทั้งนี้ดัชนีคุณภาพ ของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์ประกอบคำเตือนทางสุขภาพ คือ สีฟ้า เขียว เหลือง ส้ม และแดง ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังตั้งแต่ระดับสีส้ม (เริ่มเกินค่ามาตาฐาน) สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็ก คนชรา และหญิงมีครรภ์ ควรเฝ้าระวังตั้งแต่ระดับสีเหลือง (ปานกลาง) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวกับมลพิษทางอากาศเป็นพิเศษ เป็นต้น

Cr.สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช.

%d bloggers like this: