ธนาคารออมสินออกมาตราการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ให้กู้ฉุกเฉินไม่คิดดอกเบี้ย 1 ปี และพักชำระหนี้ 3 เดือน

ธนาคารออมสินออกมาตราการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ให้กู้ฉุกเฉินไม่คิดดอกเบี้ย 1 ปี และพักชำระหนี้ 3 เดือน

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี
ที่มา : ธนาคารออมสิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างความเสียหายต่อลูกค้าและประชาชนป็นวงกว้าง เบื้องต้นจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติ คือ จ.นครศรีธรรมราชกับ จ.สุราษฎรนี ซึ่งมีลูกค้าเงินฝากและสินเชื่อธนาคารออมสินกว่า 957,000 รายจึงได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยธนาคารได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภท แบ่งเป็น 3 ระดับตามความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับคือ

1.ระดับความรุนแรงสูง และทางการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัย ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่พักอาศัย/สถานประกอบการเสียหายส่งผลให้รายได้ลดลง หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ธนาคารได้ผ่อนปรนให้พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 เดือน

2.ระดับความรุนแรงปานกลาง ที่มีน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วัน และมีค่าใช้จ่ายปรับปรุงซ่อมแชม ให้พักชำระเงินต้นและชำระแต่ดอกเบี้ย 50% ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

3.ระดับความรุนแรงขั้นต้น ที่ถูกภัยน้ำท่วมและมีน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วัน ให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี และชำระเงินแต่ดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้เท่ากับระยะเวลาพักชำระเงินต้น
ขณะเดียวกันธนาคารยังให้ประชาชนที่ประสบภัยกู้เงินฉุกเฉิน “สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม/ภัยพิบัติ รายละไม่เกิน 50,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ยในปีแรกหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.85 ต่อเดือนชำระเงินเป็นรายเตือน 3-5 ปี โดยปลอดชำระเงินงวด 3 เดือนแรก

ทั้งยังมี “สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ” สำหรับลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบเพื่อซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยส่วนที่เสียหายได้ถึง 100% ของราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยดอกเบี้ยปีแรก 0% ปีที่ 2-3 = 3.00% ต่อปี และ ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-0.75% ต่อปี และ “สินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ”ของธนาคาร วงงินกู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 5 ปี โดยปลอดชำระเงินต้น 1 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.50% ปีที่ 2 เป็นตันไป = MLR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยธนาคาร MRR = 6.245% และ MLR = 6.150% ต่อปี)
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th, เฟซบุ๊ก ธนาคารออมสิน GSB Society หรือโทร 1115

%d bloggers like this: