วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนบ้านโค้งดาราที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 50 ทุน ทุนละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนบ้านโค้งดาราที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 50 ทุน ทุนละ2,000 บาท

เมื่อเวลา10.30น.(16 ธันวาคม 2563)ที่อาคารโดม โรงเรียนบ้านโค้งดารา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วย นายวีระ กังวานพาณิชย์ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พันล้านเจ้าของตลาดเมืองทองแลนด์ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โดยมีเด็กนักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากทางโรงเรียนทั้งหมด 50 ราย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4,5,6 โดยทางนายสมหมายและนายวีระ เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของเยาวชน จึงมีโครงการสนับสนุนทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนมาโดยต่อเนื่อง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ในเติบโตอย่างมีศักยภาพเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมต่อไป จึงมอบทุนการศึกษาให้ทุนละ2,000 บาท จำนวน50ทุน รวมยอดเงิน 100,000 บาท มอบให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4,5,6 จำนวน 50 คน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวัง เติบโตพร้อมมีวิชาความรู้ สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากนั้นยังได้มีการแจกขนมและนมแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งดาราอีกด้วย

# ภาพ – ข่าว ชำนาญ สวนศรี
สมชาย รายงาน

%d bloggers like this: