วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ภารกิจ ทหารช่วยชาวบ้าน..

ภารกิจ ทหารช่วยชาวบ้าน..
วันนี้ 16 ธ.ค. พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน 5 เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วย ร.7 พัน.5

ได้นำผลผลิตทางการเกษตร เช่นผักบุ้ง กวางตุ้ง แตงกวา จากโครงการทหารพันธุ์ดีฯ ออกจำหน่ายในราคาถูก ให้แก่ครอบครัวกำลังพลและประชาชน ในพื้นที่ อำเภอปาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่าย

โดย ได้วางจำหน่ายณ พื้นที่โครงการฯ สถานีสูบน้ำ บ.ห้วยปู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็คในพื้นที่ สามารถลดรายจ่ายและได้บริโภคผักปลอดสารพิษ…

%d bloggers like this: