วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

สุราษฎร์ธานี // กกต.เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อสิทธิเลือกตั้ง นายกอบจ.,ส.อบจ. เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว คุมเข้มการจำหน่ายแอลกอฮอล์ 19-20 ธันวาคม.

สุราษฎร์ธานี //
กกต.เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อสิทธิเลือกตั้ง นายกอบจ.,ส.อบจ. เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว คุมเข้มการจำหน่ายแอลกอฮอล์ 19-20 ธันวาคม.

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันนี้(16 ธ.ค. 63) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับถอยหลังเหลือเวลาอีกเพียง 4 วันเท่านั้น ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.และ ส..อบจ.ทั่วประเทศโดยการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีเลือกตั้งนอกเขตแต่อย่างใด
ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ของ กกต. และส่งเอกสารแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปที่บ้าน ไปเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00-17.00 น.
ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อ,หน่วยเลือกตั้ง,ลำดับ ของตัวเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วด้วยการเปิดเว็บไซต์ตรวจสอบว่าตนเองมีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นที่ไหน หน่วยเลือกตั้งจุดไหนและลำดับที่เท่าไหร่ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์:

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc
วิธีการเพียงแค่มีผู้สิทธิ์เลือกตั้งกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในการค้นหาผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เมื่อกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักแล้ว จะปรากฏหน้าต่างขนาดเล็กที่ระบุข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเภทการเลือกตั้ง วันที่เลือกตั้ง,เขตและหน่วยเลือกตั้ง,สถานที่เลือกตั้ง และลำดับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตของตัวเองนับว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

สำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้ประกาศให้วันที่อาทิตย์ ที่ 20 ธันวา 2563 เป็นวันเลือกตั้ง อบจ. ดังนั้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ไปถึงเวลา 18.00 น.ของวันที่ 20 ธันวาคม 2563 จะไม่สามารถจำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราได้ หากฝ่าฝืน ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.

%d bloggers like this: